GR20131219 punt 33: retributiereglement betreffende het huwelijksceremonieel - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het raadsbesluit van 25 november 2004 waarbij de artikels 2 en 3 van het retributiereglement op het huwelijksceremonieel werden aangepast;

 

Overwegende dat de tarieven dateren van bij de laatste aanpassing van het retributiereglement;

 

Overwegende dat het passend is de tarieven vastgesteld in artikel 3 te herzien waardoor de volgende tarieven van toepassing worden:

- maandag : gratis

- dinsdag tot en met vrijdag : 150 €

- zaterdag : 300 €.

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Het retributiereglement betreffende het huwelijksceremonieel van 25 november 2004 wordt opgeheven en door volgende bepalingen vervangen :

 

Artikel 1

 

Alle huwelijken worden voortaan afgesloten met tapijten vanaf de ingangspui tot aan de trapzaal.

 

Artikel 2

 

De huwelijken zullen worden afgesloten op :

- maandag : van 9 tot 11u.

- dinsdag tot en met donderdag : van 9 tot 11u30

- vrijdag : van 9 tot 11u30 en van 13u30 tot 17u.

- zaterdag van 9 tot 12u.

 

Artikel 3

 

De retributie wordt betaald op het ogenblik van aangifte van het huwelijk door het toekomstige bruidspaar en bedraagt :

- maandag : gratis

- dinsdag tot en met vrijdag : 150 €

- zaterdag : 300 €

 

Artikel 4

 

De invordering van de retributie zal bij wanbetaling geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.

 

Artikel 5

 

Het retributiereglement treedt in voege de 5e dag na publicatie conform de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet.

 

Artikel 6

 

Afschrift van deze beslissing zal aan de provinciegouverneur worden toegestuurd.