GR20131219 punt 21: retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2008 houdende aanpassing van artikel 1 van de retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten waarbij het tarief voor de marktkramers die niet woonachtig zijn in Ninove gelijk gesteld wordt met het tarief voor de marktkramers die woonachtig zijn in Ninove;

 

Overwegende dat het om budgettaire redenen past deze retributie vanaf 1 januari 2014 als volgt aan te passen:

- Abonnees:    € 0,75 per m²;

- Risico's:         € 1,50 per m²;

 

Beslist,

 

 

met 16 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Het gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2008 houdende aanpassing van de retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven. De retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten wordt van dan af als volgt vastgesteld:

 

Artikel 1

 

Er is voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse dinsdagmarkt door de marktkramer volgende retributie verschuldigd:

- Abonnees: € 0,75 per m2

- Risico's   : € 1,50 per m2.

 

Artikel 2

 

De belastbare oppervlakte wordt uitgedrukt in m2. Er wordt niet gewerkt met aan- of afrondingen wanneer men te maken krijgt met een deel van één m2.

 

Artikel 3

 

Alle standplaatsen kunnen voor een termijn van één jaar toegewezen worden tegen betaling van de retributie vastgesteld in artikel 1. De abonnementsgelden zijn vooraf te betalen in handen van de financieel beheerder (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks).

 

Artikel 4

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing zal aan de gouverneur van de provincie worden toegezonden.