GR20131219 AP6: voorstel van raadslid Stijn Vermassen tot het aanbrengen van onderbord M2 of M3 'uitgezonderd fietsers'

Volgende motivering wordt door de heer Stijn Vermassen in zijn voorstel vermeld:

 

"

 

 

 

 

stadssecretaris                                                                                 voorzitter gemeenteraad