GR20131219 AP2: voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot het instellen van een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen n.a.v. toekenning van vergunning door de bestendige deputatie aan vzw Arrahma voor de realisatie van een moskee te Me

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn voorstel vermeld:

 

"Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de realisatie van een moskee aan de Edingsesteenweg te Meerbeke vernietigde, verleende de VLD-CD&V-SP.a-deputatie op 14 november ll. een nieuwe vergunning aan de vzw Arrahma voor de realisatie van een moskee te Meerbeke.

 

Ik stel dan ook voor dat de stad opnieuw beroep aantekent bij de Raad tegen deze beslissing van de deputatie."