GR20131219 AP1: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de vermeende fraude in de strijkwinkel

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Ik verneem dat er mogelijks reeds jaren fraude wordt gepleegd in de strijkwinkel.

 

Wanneer werd het stadsbestuur voor het eerst op de hoogte gesteld van dit probleem?

 

Welke initiatieven werden tot op heden genomen om een einde te stellen aan deze mogelijke praktijken?

 

Wanneer werd er door het schepencollege klacht ingediend?

 

Hoe verliep de communicatie met het betrokken personeel mbt deze aangelegenheid?"