GR20131128 punt 9: Logistiek/patrimoniumbeheer - onteigening om reden van openbaar nut van de administratieve gebouwen Bevrijdingslaan 1, 7 en 9 te Ninove - stopzetting onteigeningsprocedure - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2013 waarbij het principe tot onteigening om reden van openbaar nut van volgende goederen voor de huisvesting van de stadsdiensten, OCMW-diensten en lokale politie werd goedgekeurd:

- administratief gebouw Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1591N, met een oppervlakte van 30a 70ca, eigendom van BPOST, Munt, 1000 Brussel

- administratief gebouw Bevrijdingslaan 7, 9400 Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1591P, met een oppervlakte van 27a 15ca, eigendom van Vennootschap FEDIMMO, Waverse Steenweg 1945, 1160 Brussel/Oudergem

- huis Bevrijdingslaan 9, 9400 Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1591S, met een oppervlakte van 3a 56ca, eigendom van de Regie der Gebouwen/Patrimoniumbeheer, Gulden-Vlieslaan 87/2, 1060 Brussel/Sint-Gillis;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 om de ingestelde onteigeningsprocedure voor het pand Bevrijdingslaan 1 in te trekken;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de opgestarte onteigeningsprocedure voor de gebouwen van de FOD Financiën, Bevrijdingslaan 7 en 9, eveneens stop te zetten en de beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2013 in te trekken, omdat de bpostsite en het huidig hoofdcommissariaat ruim genoeg is voor de onderbrenging van de politie en de OCMW- en stadsdiensten na de synergie, zoals blijkt uit de door Solva opgemaakte volumestudie van oktober 2013;

 

Beslist,

 

met 30 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

1 onthouding (Antoine Van Melkebeek)

 

Artikel 1

 

De onteigeningsprocedure voor de gebouwen Bevrijdingslaan 7 en 9 wordt stopgezet.

 

Artikel 2

 

De beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2013, waarbij het principe tot onteigening om reden van openbaar nut van de goederen Bevrijdingslaan 1, 7 en 9 werd goedgekeurd, wordt ingetrokken.