GR20131128 punt 7: Secretariaat - Solva - algemene vergadering op dinsdag 10 december 2013 om 18.15 uur - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

 

Gelet op de uitnodiging van Solva dd. 18 oktober 2013 waarbij de stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Solva op dinsdag 10 december 2013 om 18.15 uur;

 

Overwegende dat de algemene vergadering volgt op de buitengewone algemene vergadering;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Benoemen van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone algemene vergadering
  3. Goedkeuren actieplan en budget 2014;

 Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van Solva.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Solva op dinsdag 10 december 2013 om 18.15 uur wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.