GR20131128 punt 5: Secretariaat - intercommunale Westlede - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 3 december 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging van de intercommunale Westlede waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Westlede op dinsdag 3 december 2013 om 19.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 18/06/2013
  2. Activiteiten en strategie
  3. Begroting 2014
  4. Wijziging reglement op de begraafplaats;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Westlede.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Westlede op dinsdag 3 december 2013 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de intercommunale Westlede Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.