GR20131128 punt 38: Ontwikkelingssamenwerking - goedkeuring aanstellen cultuurraad als erkende adviesraad ontwikkelingssamenwerking

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de afbakening van de bevoegdheid, doel en taken, samenstelling en structuur van de cultuurraad;

 

Gelet op artikel 10 uit het planlastendecreet ontwikkelingssamenwerking dat stelt dat men het advies moet inwinnen van een erkende adviesraad voor elke beslissing van de gemeenteraad over onderdelen van de meerjarenplanning die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking en de eventuele keuze van een partneroverheid in het zuiden;

 

Overwegende dat de stad het meerjarenplan een luik over ontwikkelingssamenwerking opneemt en zo aanspraak wenst te maken op Vlaamse subsidies voor een lokaal beleid rond ontwikkelingssamenwerking;

 

Overwegende dat de oprichting van een afzonderlijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking niet verplicht is;

 

Overwegende dat de cultuurraad kan aangeduid worden als de erkende adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking;

 

Overwegende dat dit als voordeel heeft dat het ruime socio-culturele verenigingsleven van Ninove zo betrokken wordt bij ontwikkelingssamenwerking;

 

Overwegende dat de stad over Vlaamse subsidies zal beschikken voor ontwikkelingssamenwerking als de stad hiervoor op basis van het meerjarenplan door de Vlaamse overheid geselecteerd wordt;

 

Overwegende dat er in dat geval op een later tijdstip een specifieke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking kan worden opgestart of aangeduid;

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Enig artikel

 

De cultuurraad wordt erkend als de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking.