GR20131128 punt 34: Mondelinge vraag - Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vraag van raadslid Rassaerts: verkeersproblemen bij het in- en uitrijden van de Kwadestraat-noord te Meerbeke

Bewoners van de Kwadestraat–noord te Meerbeke hebben te kampen met volgende problemen :

 

Bij het in- en uitrijden van de straat staan er steeds op de hoek meerdere auto's geparkeerd (zie foto in bijlage). Deze nemen het zicht weg over de Brusselsesteenweg. Bovendien is de snelheid daar nog steeds te hoog. Dit creëert vanzelfsprekend een uiterst gevaarlijke situatie!

 

Het aanbrengen van aangepaste markeringen zou hier een mogelijke oplossing kunnen zijn.