GR20131128 punt 30: Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens de CD&V-fractie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2007 werd vastgesteld dat iedere politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, over 6 afgevaardigden kan beschikken in de stedelijke feestcommissie, maar dat dit geen noodzaak is en dat later nog mandaten kunnen worden ingevuld;

 

Overwegende dat de leden van de stedelijke feestcommissie worden benoemd voor de duur van een bestuursperiode van de gemeente;

 

Overwegende dat op 30 mei 2013 door de gemeenteraad voor de CD&V-fractie 4 leden werden aangesteld en er bijgevolg nog 2 plaatsen beschikbaar zijn;

 

Overwegende dat de heer Freddy Van Eeckhout, fractievoorzitter CD&V, Leopoldstraat 173, 9400 Okegem vraagt om voor CD&V de heer Michel Van Snick, Pollarestraat 86, 9400 Ninove aan te stellen als afgevaardigd lid voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode;

 

Gat over tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Michel Van Snick: 31

 

Overwegende dat de heer Michel Van Snick volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel:

Voor CD&V wordt de heer Michel Van Snick, Pollarestraat 86, 9400 Ninove aangesteld als afgevaardigde voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode van de stad.