GR20131128 punt 29: cultuur - nieuwe straatnaam - Literberg - goedkeuring principe

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

 

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

 

Overwegende dat in Denderwindeke een nieuwe verkaveling, palende aan de Rozelaarstraat en Linkebeek, aangelegd wordt en dat aan deze verkaveling een straatnaam dient toegekend te worden;

 

Overwegende dat aan deze verkaveling de straatnaam Literberg kan gegeven worden, refererend aan de windmolen die tot 1919/1920 op deze plaats heeft gestaan;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Er wordt principiële goedkeuring gehecht aan de straatnaam Literberg voor de nieuwe verkaveling, palende aan de Rozelaarstraat en Linkebeek, in Denderwindeke.

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen zet de procedure in, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.