GR20131128 punt 11: Logistiek/patrimoniumbeheer - scholengemeenschap Geni - aankoop meubilair - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

 

 

De raad

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat voor de scholengemeenschap Geni meubliair dient te worden aangekocht;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op € 29.790 btw inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht werd opgesplitst in 7 percelen :

- perceel 1 : 1 bureaustoel en 2 lessenaars voor de stedelijke school Nederhasselt

- perceel 2 : 1 bureaustoel en 2 lessenaars voor de stedelijke school Seringen

- perceel 3 : 3 bureaustoelen, 4 lessenaars en 18 stoelen voor de stedelijke school Voorde

- perceel 4 : 1 lessenaar, 1 computertafel en 1 kolomkast voor de stedelijke school Appelterre

- perceel 5 : 4 lessenaars, 2 tafels, 2 bureaustoelen, 2 kasten, 11 stoelen en 5 CPU-klaptafels voor de stedelijke school Denderwindeke

- perceel 6 : 2 sterramen voor de stedelijke scholen Nederhasselt en Seringen

- perceel 7 : 2 kasten op maat voor de stedelijke school Nederhasselt ;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het investeringsbudget dienstjaar 2013, enveloppe MAT/2013/001/005/006/008/009/010, algemene rekening 221020, beleidsitem 080210, 080030, 080220, 080240 actieplan 45;

 

Beslist,

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 Artikel 1

 

De aankoop van meubilair voor de scholengemeenschap Geni, geraamd op € 29.790 btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Artikel 3

 

De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.