GR20131128 AP5: Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan schepen Vande Winkel i.v.m. de planning rond de inrichting van volkstuintjes

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn vraag vermeld:

 

"Motivatie:

Tijdens de vorige gemeenteraad hebben de schepen en ik een discussie gehad over de inrichting van volkstuintjes. Blijkbaar hebben wij dezelfde discussie en de ter stemming voorgelegde motie op een totaal verschillende wijze geïnterpreteerd. Hier enige klaarheid in brengen is dan ook wenselijk. Ik zal trachten duidelijkheid te scheppen met enkele pertinente vragen en verwacht dan ook klare antwoorden die elke vorm van interpretatie uitsluiten.

 

Toelichting:

Mijn vraag bestond uit 3 onderdelen.

1. Zoeken naar beschikbare en geschikte terreinen voor volkstuinen.

 

2. Bij voorkeur in de buurt van de vraag, dus in de buurt van appartementen.

 

3. De terreinen zo snel mogelijk te ontwikkelen.

 

Gezien de stad al beschikt over een terrein dat er ook geschikt voor is, lijkt aan punt 1 te zijn beantwoord.

Het terrein ligt op wandelafstand van de Centrumlaan, dus is mijns inziens ook aan punt 2 reeds voldaan.

Aangezien de stad al voldoet aan punten 1 en 2 kan men er van uit gaan dat de meerderheid alvast tegen deze twee delen van de motie niet gekant kan zijn. Blijft dus enkel punt 3 en het negatieve resultaat van de stemming. Hieruit konden wij alleen maar verstaan dat dit project dus op de lange baan zou worden geschoven.

 

Vragen:

1. Hoe lang is de stad al eigenaar van de betreffende terreinen?

 

2. Hoe groot is het voorziene perceel?

 

3. Wat zijn de volgens u nog te nemen stappen en wat is de daaraan gekoppelde planning om over te kunnen gaan tot de inrichting en verhuur van de volkstuintjes?"