GR20131128 AP3: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van middenstand m.b.t. het project gemeenteradar van Unizo

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

Om werkgelegenheid te creëren zijn er werkgevers nodig en om werkgevers aan te trekken, moet je zorgen voor een correcte dienstverlening. Als KMO's of bedrijven problemen ondervinden in contacten met de plaatselijke overheid, is dat dus voor niemand een goede zaak. De vraag is of de dienstverlening in Ninove voor verbetering vatbaar is of niet? Om hierover navraag te doen bij de plaatselijke Unizo afdeling is niet mogelijk, want ondanks het aanzienlijk aantal ondernemers in Ninove, is er geen plaatselijke afdeling. Als we willen evalueren zal het dus op een andere manier moeten gebeuren.

 

Toelichting:

De unie voor zelfstandige ondernemers (UNIZO) heeft sinds kort een programma ter beschikking dat gemeenten en ondernemers toelaat de dienstverlening m.b.t. ondernemen, on-line door te lichten. Dit programma wordt zelfs gratis aangeboden en de gemeente St.-Lievens-Houtem is de eerste in de buurt die zich heeft ingeschreven.

Om te weten op welke punten de dienstverlening kan verbeterd worden, kan de uitslag van deze gratis doorlichting een zeer nuttig instrument zijn.

Dat Ninove niet direct bij de beste leerlingen van de klas hoort, staat in de sterren geschreven. Hiervoor verwijzen we naar de initiatieven die de meerderheid heeft genomen, op aangeven van de collega's van Forza, om de grootschalige kleinhandel langs de Brakelsesteenweg proberen tegen te houden. Zoals we al hadden voorspeld, zonder enige kans op succes. De stad heeft zich hierdoor niet alleen onnodig belachelijk gemaakt bij de hogere overheden, ze heeft zich naar de bedrijven toe ook getoond als onbetrouwbare partner. Bedrijven die de stad nochtans hard nodig heeft in de strijd tegen werkloosheid en dus onrechtstreeks ook tegen armoede.

Een tweede voorbeeld van hoe het niet moet is het dossier rond het verkeersvrij handelscentrum… Maar daar houdt het niet op.

Dat er dus marge voor verbetering is, lijkt ons duidelijk. Maar wie zijn wij om daar over te oordelen? Vandaar dat we voorstellen om de problemen in kaart te laten brengen door een organisatie die over de nodige expertise beschikt. Want meten is weten.

 

Motie:

De gemeenteraad vraagt de schepen van middenstand om de stad Ninove in te schrijven op de Gemeenteradar van UNIZO met als doel na te gaan in welke mate de dienstverlening naar ondernemingen en verenigingen van ondernemers voor verbetering vatbaar is"