GR20131024 punt 46: Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer om de ontruiming van de graven op de kerkhoven van Denderwindeke en Ninove te beperken van sterftejaar 1965 tot 1980

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie :

 

Op 7 mei 2013 besliste het schepencollege dat de niet-geconcedeerde graven op de kerhhoven van Denderwindeke en Ninove zullen ontruimd worden. De aankondiging van de ontruimingen moet 1 jaar uitgehangen worden, zowel aan het betrokken graf als aan de ingangen van de begraafplaats.

 

Het betreft alle graven vanaf sterftejaar 1965 tot 1990.   Deze beslissing is bij heel wat families in slechte aarde gevallen.  Op emotioneel vlak zijn er heel wat argumenten aan te halen om de periode te beperken.

 

De families mogen immers geen slachtoffer zijn van het feit dat de vorige bestuursmeerderheden nagelaten hebben om tot ontgraving te beslissen. Het nijpend tekort aan begraafplaatsen op voormelde kerkhoven was immers reeds lang te voorzien.

 

Om die reden stel ik voor om de ontgravingen die nu gepland staan te beperken tot de graven vanaf sterftejaar 1965 tot 1980. Iedere 5 jaar zou deze procedure dan kunnen herhaald worden.

 

Bovendien stel ik voor om deze regeling toe te passen op alle kerkhoven zodat alle Ninovieters op dezelfde manier worden behandeld."