GR20131024 punt 45: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van openbare werken over de wateroverlast op de Pollarebaan

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie :

 

Reeds jaren werd er aan de bewoners van de Pollarebaan  (linkse kant richting Pollare) beloofd dat er werk zou gemaakt worden van de bestrijding van het acuut probleem van wateroverlast

 

Wat is de stand van zaken in dit dossier? Wanneer gaan de loze beloftes eindelijk omgezet worden in daden?"