GR20131024 punt 44: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de heer burgemeester in verband met de geplande synergieën

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie :

 

Net zoals in de vorige legislatuur (waar trouwens uiteindelijk niets van is terecht gekomen), kondigt deze nieuwe meerderheid opnieuw aan aantal synergieën aan tussen de stad , het OCMW en de AGB"s.

 

Wat is de stand van zaken in dit dossier?