GR20131024 punt 43: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan schepen van mobiliteit over de parking op de terreinen van het voormalige rustoord

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie :

 

Wordt deze parking betalend of niet? Kan de schepen me meedelen wat het standpunt is van het schepencollege ?

 

In welke mate is de manier waarop de parking werd aangelegd, te rijmen met goed bestuur?"