GR20131024 punt 42: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit, de heer Wouter Vande Winkel betreffende geplaatste verbodsborden ter hoogte van het kruispunt Vanden Borre richting Brakel

Volgende motivering wordt door de mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

Momenteel staat er, gezien de gewijzigde verkeerssituatie ten gevolge van de werken aan het kruispunt 'Den dollar', een verbodsbord geplaatst aan het kruispunt Vanden Borre voor zwaar vervoer van +3.5 ton, richting het kruispunt 'de nieuwe kerk'.

Onder dit bord is gemeld, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', en 'uitgezonderd De Lijn'.

 

Artikel 2 van de wegcode, vastgelegd bij  Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, van 1 december 1975 definieert 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' als volgt:

"2.47. De opschriften "uitgezonderd plaatselijk verkeer" of "plaatselijke bediening" duiden op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen; ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters, hebben er zonder uitzondering toegang."

 

Vragen

1/ Naleving van dit bord, impliceert dat alle chauffeurs met vrachten zwaarder dan 3.5 ton via Meerbeke-Gooik moeten rijden om in Denderwindeke te geraken. Een chauffeur die De Spar zou moeten beleveren in Denderwindeke, wordt aldus verplicht om vele kilometers om te rijden.

Een alternatieve route via het Hemelrijk te Meerbeke, is immers niet toegestaan, aangezien daar een verbod geldt voor vervoer van +7.5 ton.

 

Kan er onder dat bord geen afstandsbepaling worden gezet, zodat chauffeurs toch nog kunnen doorrijden tot aan de nieuwe kerk, zonder in overtreding met de wegcode te zijn?

 

Indien het antwoord op vraag 1 positief is, worden de verbodsborden tussen Vanden Borre en het kruispunt 'de nieuwe kerk'  dan ook weggehaald?

 

Welk is het nut van de plaatsing van dat bord op die locatie?

 

2/ Iedereen weet dat dit gedeelte van de Brusselsesteenweg tot op heden nog door het zwaar vervoer wordt gebruikt om door te steken naar Denderwindeke.

 

Werden er al boetes uitgeschreven voor chauffeurs in overtreding?

 

Zoja, hoeveel?"