GR20131024 punt 40: Interpellatie van raadslid Michel Carels aan de bevoegde schepen betreffende asbestgrond in de Meeuwenlaan te Outer

Volgende motivering wordt door de heer Michel Carels in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

 

In de Meeuwenlaan 11 te Outer werd al meermaals melding gegeven van asbestgrond.

Deze grond ligt er na méér dan anderhalf jaar nog steeds.

 

Vragen

 

1/ Wat is de stand van zaken in dit dossier?

 

2/ Wanneer en door wie wordt de grond verwijderd?

 

3/ Waarom sleept dit zo lang aan?"