GR20131024 punt 36: Interpellatie van raadslid Werner Somers aan mevrouw Veerle Cosyns, schepen van Cultuur, over de restauratie van het monument ter nagedachtenis van dr. Hilaire Van De Velde te Aspelare

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op 27 april van dit jaar was het 100 jaar geleden dat dr. Hilaire Van de Velde overleed. Hij werd geboren te Nieuwerkerken (Aalst) op 19 september 1855 en vestigde zich in 1884 als geneesheer te Aspelare. Van de Velde behoorde tot de zogenaamde Roelanders, de beweging uit het Ninoofse die mee aan de oorsprong lag van het daensisme. Samen met de gebroeders Daens, Aloïs De Backer, Jan-Baptist Van Langenhaeke, Prosper De Pelsmaecker, Frans Sterck en smid Frans Lambrecht richtte hij in 1893 de Christene Volkspartij op, de daensistische partij, niet te verwarren met de in 1945 opgerichte Christelijke Volkspartij. Van de Velde was in Aspelare schepen van 1896 tot 1904 en vervolgens burgemeester van 1904 tot 1911. Hij ijverde ook voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

 

Eind vorig jaar deed ik het voorstel om het monument ter nagedachtenis van dr. Van de Velde te restaureren naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn overlijden in 2013. Dit monument bevindt zich tegen de gevel van de kerk van Aspelare, rechts van het portaal vanaf de straatzijde bezien. In de loop der decennia heeft deze gedenksteen veel te lijden gehad onder de neerslag, waardoor de tekstinscriptie nog maar nauwelijks leesbaar is. Schepen van Cultuur Veerle Cosyns stond positief tegenover dit voorstel en beloofde het te onderzoeken. Ze verwees in dat verband ook naar het feit dat 2014 werd uitgeroepen tot Daensjaar, omdat het dan 175 jaar geleden is dat priester Adolf Daens werd geboren.

 

Graag had ik vernomen wat de stand van zaken is in verband met de restauratie van het monument ter nagedachtenis van dr. Hilaire Van de Velde.

 

Bovendien had ik graag vernomen of het stadsbestuur zal deelnemen aan eventuele initiatieven in het kader van het Daensjaar in