GR20131024 punt 31: Openbare werken - NIV 3010 RioP-project Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - goedkeuring overeenkomsten voor de vestiging van erfdienstbaarheden - koopovereenkomsten - afstand van pacht - terreinbeschrijvingen

Dit punt wordt verdaagd.