GR20131024 punt 30: Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Eichemstraat, de Berrebroeckstraat, de Cauterdreef en de Ratissestraat - afkoppeling Voordebeek - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - aanvraag gewestbi

Dit punt wordt verdaagd.