GR20131024 punt 23: Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/1 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - Eichem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/1 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2011 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/3 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2011 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/3 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2011 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/4 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2012 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/4 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem ;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van de kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom van 26 augustus 2013 voor de budgetwijziging 2013/1 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom van 12 september 2013 voor de budgetwijziging 2013/2 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - Eichem;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2013/1 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 10 september 2013;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2013/2 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 18 september 2013;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabrieken;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem de exploitatietoelage en de investeringstoelage verlagen omdat projecten doorgeschoven worden naar het meerjarenplan 2014-2019;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Margriet Neigem de exploitatietoelage niet verhoogt en de investeringstoelage verhoogt met 123.200,00 euro tot 253.200,00 euro;

 

Overwegende dat bovengenoemde wijzigingen reeds voorzien werden in het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/4;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2013/2 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem en van budgetwijziging 2013/1 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem.

 

Artikel 2

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.