GR20131024 punt 22: Financiële dienst - kerkfabrieken - budget 2014 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 12 september 2013;

 

Overwegende dat de gemeenteraad over honderd dagen beschikt om een beslissing te treffen over het meerjarenplan;

 

Overwegende dat de gemeenteraad over vijftig dagen beschikt om een beslissing te treffen over het budget;

 

Overwegende dat het dossier van het meerjarenplan 2014-2019 geagendeerd zal worden op de gemeenteraad van november 2013 samen met de visienota;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50% in de loop van het eerste kwartaal en voor 50% in het derde kwartaal van het dienstjaar;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op verzoek van de kerkfabriek en op voorlegging van de facturen;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Outer – Lebeke het aandeel van de stad Ninove 66,67% bedraagt en het aandeel van de gemeente Haaltert 33,33% bedraagt;

 

Beslist,

 

met 27 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)


5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

Van het budget 2014 van de diverse kerkfabrieken wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

kerkfabriek

2014

 

Appelterre

24.672,80

 

Sint Gertrudis

 

Aspelare

6.634,67

 

Sint Amandus

 

Denderwindeke

0,00

 

Sint Pieter

 

Lieferinge

0,00

 

OLV Lichtmis

 

Meerbeke

23.678,90

 

Sint Petrus

 

Nederhasselt

9.453,67

 

Sint Amandus

 

Neigem

0,00

 

Sint Margriet

 

Ninove

52.667,25

 

OLV Hemelvaart

 

Ninove

Sint Theresia

12.452,90

 

Okegem

34.793,97

 

OLV Opdracht

 

Outer

12.529,73

 

Sint Amandus

 

Outer - Lebeke

2.844,30

 

Sint Antonius

 

Pollare

12.455,23

 

Sint Kristoffel

 

Voorde

11.963,66

 

St Pietersbanden

 

Totaal

204.147,08

 
 

 

Artikel 3

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

 

kerkfabriek

2014

 

Appelterre

386.678,97

 

Sint Gertrudis

 

Aspelare

8.000,00

 

Sint Amandus

 

Denderwindeke

15.000,00

 

Sint Pieter

 

Lieferinge

133.004,95

 

OLV Lichtmis

 

Meerbeke

137.000,00

 

Sint Petrus

 

Nederhasselt

42.000,00

 

Sint Amandus

 

Neigem

60.000,00

 

Sint Margriet

 

Ninove

33.044,00

 

OLV Hemelvaart

 

Ninove

0,00

 

Sint Theresia

 

Okegem

6.353,00

 

OLV Opdracht

 

Outer

61.515,31

 

Sint Amandus

 

Outer - Lebeke

13.334,00

 

Sint Antonius

 

Pollare

0,00

 

Sint Kristoffel

 

Voorde

20.000,00

 

St Pietersbanden

 

Totaal

        915.930,23

 
 

 

Artikel 4

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de gemeente Haaltert en Denderleeuw en aan de desbetreffende kerkfabriek.