GR20131024 punt 19: Gemeentebelastingen - retributie op de concessies op de begraafplaatsen - Aanpassing

Dit punt wordt verdaagd