GR20131024 punt 18: Burgerzaken - politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en op de begravingen - goedkeuring wijziging

Dit punt wordt verdaagd.