GR20131024 punt 10: Secretariaat - Solva - buitengewone algemene vergadering op 10 december 2013 - akteneming agenda en statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

 

Gelet op de uitnodiging van Solva dd. 4 september 2013 waarbij de stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 10 december 2013 om 18.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Wijzigen van de statuten in uitvoering van het decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking dd. 18 januari 2013;

                                                    

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering en de statutenwijziging een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

met 27 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)


5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de statutenwijziging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Solva.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 10 december 2013 om 18.00 uur wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.