GR20130912 punt 9: Secretariaat - Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2013 waarbij de heer Wouter Vande Winkel aangesteld werd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2013;

 

Gelet op het besluit van 30 mei 2013 van de gemeenteraad waarbij van het besluit van 14 mei 2013 werd kennisgenomen;

 

Overwegende dat het past, voor de duur van deze bestuursperiode, een vertegenwoordiger aan te stellen;

 

Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van de vertegenwoordiger;

 

Gelet op de voordracht van het college van burgemeester en schepenen van de heer Wouter Vande Winkel, schepen van mobiliteit;

 

Overwegende dat de stemming de volgende uitslag geeft:

18 ja-stemmen (Open VLD, Sp.a-Groen (met uitzondering van L. Meert) en CD&V), 7 nee-stemmen (Forza Ninove) en 4 onthoudingen (N.VA)

De raadsleden L. Meert (Sp.a-Groen) en K. Van Den Driessche (N.VA) nemen niet deel aan de stemming;

 

Overwegende dat Wouter Vande Winkel de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Gelet op de kandidaturen van Henri Evenepoel en Antoine Van Melkebeek als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 30

Aantal uitgebrachte stemmen: 30

Aantal stemmen op naam van Henri Evenepoel: 19

Aantal stemmen op naam van Antoine Van Melkbeek: 11

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming;

 

Overwegende dat Henri Evenepoel de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

met 30 ja-stemmen


1 blanco-stem

 

Artikel 1

De heer Wouter Vande Winkel wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn.

 

Artikel 2

De heer Henri Evenepoel wordt aangesteld als plaatsvervanger van de heer Vande Winkel.

 

Artikel 3

Deze aanstellingen gelden voor de duur van de bestuursperiode 2013-2018.

 

Artikel 4

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen.

 

De raadsleden L. Meert (Sp.a-Groen) en K. Van Den Driessche (N-VA) nemen niet deel aan de stemming.