GR20130912 punt 40: Bibliotheek : aanstelling leden voor het beheersorgaan van de bibliotheek

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid dd. 6.7.2012;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25.4.2013 waarbij de samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek en van het CC De Plomblom werd goedgekeurd met volgende verdeling :

 

Politieke vertegenwoordiging :

Open VLD : 2

 

Forza Ninove : 2

 

Sp.a-GROEN : 2

 

N-VA Ninove : 2

 

CD&V : 1

raden en gebruikers :

Cultuurraad : 3

 

Jeugdraad : 1

 

Gebruikers : 5

 

Gelet op de ingediende kandidaturen :

 

Voor de politieke vertegenwoordiging :

- Voor N-VA:

Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge

Hildegarde Goubert, Lindendreef 29, 9400 Ninove

- Voor Forza Ninove :

Patrick Hemeryckx, Kluisweg 101, 9400  Ninove

Agnes Desmet, Halsesteenweg 35, 9402 Meerbeke

- Voor SP.A / Groen:

Kathleen Provost, Preulegem 8, 9400 Ninove

Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Ninove

- Voor Open VLD :

Bram Lion, Ternat 241, 9402 Meerbeke

Sophie De Strycker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove

- Voor CD&V :

Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9406 Outer

 

Voor de afvaardiging uit raden en bibgebruikers :

Voor de cultuurraad:

-          Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121, 9400 Ninove

-          Herman Van Isterdael, Idevoordelaan 27, 9400 Okegem

-          Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove

 

Voor de jeugdraad:

An-Sofie Soens, Waalhovestraat 6, 9404 Aspelare

 

voor de gebruikers :

- Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove

- Jef Cassimons, Kasseide 99, 9400 Ninove

- Rozemie Steyaert , Heirebaan 107, 9400 Ninove

- Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke

- Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 31

-          aantal ja-stemmen: 31

-          aantal nee-stemmen: /

-          aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Enig artikel.

De volgende personen worden aangesteld als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek :

 

Voor de politieke vertegenwoordiging :

- Voor N-VA:

Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge

Hildegarde Goubert, Lindendreef 29, 9400 Ninove

- Voor Forza Ninove :

Patrick Hemeryckx, Kluisweg 101, 9400  Ninove

Agnes Desmet, Halsesteenweg 35, 9402 Meerbeke

- Voor SP.A / Groen:

Kathleen Provost, Preulegem 8, 9400 Ninove

Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Ninove

- Voor Open VLD :

Bram Lion, Ternat 241, 9402  Meerbeke

Sophie De Strycker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove

- Voor CD&V :

Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9406 Outer

 

Voor de afvaardiging uit raden en bibgebruikers :

Voor de cultuurraad:

-          Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121, 9400 Ninove

-          Herman Van Isterdael, Idevoordelaan 27, 9400 Okegem

-          Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove

 

Voor de jeugdraad:

An-Sofie Soens, Waalhovestraat 6, 9404 Aspelare

 

Voor de gebruikers :

- Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove

- Jef Cassimons, Kasseide 99, 9400 Ninove

- Rozemie Steyaert , Heirebaan 107, 9400 Ninove

- Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke

- dhr. Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke