GR20130912 punt 24: Ruimtelijke Ordening - Solva als ontwikkelaar 'Ter Groeninge'

Dit punt wordt verdaagd.

 

Schepen T. De Jonge (Open VLD) stelt voor om de aanpassing van de overeenkomst eerst te bespreken met SOlva en volgende maand aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

De gemeenteraad stemt eenparig in met dit voorstel.