GR20130912 punt 22: Noodplanning - BK nieuwelingen + na-tour criterium - bekrachtiging BNIP (bijzonder nood- en interventieplan)

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

Overwegende dat op zondag 28 juli 2013 door Flanders Cycling Events VZW een wielerwedstrijd, genaamd 'na-tourcriterium' voor elite met contract wordt georganiseerd;

 

Overwegende dat op zondag 28 juli 2013 door Sint-Kristoffelvrienden het BK nieuwelingen wordt georganiseerd;

 

Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

 

Beslist,

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)


6 onthoudingen  (Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Enig artikel

Het BNIP (bijzonder nood-en interventieplan) na-tour criterium + BK nieuwelingen 2013 wordt bekrachtigd.