GR20130620 punt: Voorstel van raadslid Werner Somers tot wijziging van het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart - niet-goedkeuring

De gemeenteraad in openbare vergadering

 

Gelet op de volgende voorstellen van raadslid Werner Somers tot wijziging van het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart:

 

Voorstel 1: uitbreiding van de gemeentelijke parkeerkaart tot zelfstandigen die geen bewoners zijn:

 

A. In het opschrift en in de aanhef van het besluit vervalt telkens het woord "'bewonerskaart'".

 

B. In het eerste lid van artikel 1 wordt het woord "bewonerskaarten" vervangen door het woord "parkeerkaarten";

 

C. Tussen het eerste en het tweede lid van artikel 1 wordt een lid ingevoegd, luidende als volgt:

"Een retributie wordt eveneens geheven op de aflevering van maximaal één parkeerkaart aan bedrijven, handelszaken en beoefenaren van zelfstandige of vrije beroepen die gevestigd zijn in zone I, zone II, zone III, zone IV en zone V.";

 

D. In het huidige tweede lid, dat het derde lid wordt, van artikel 1 wordt het woord "bewonerskaart" vervangen door het woord "parkeerkaart";

 

E. In artikel 4 wordt het woord "bewonerskaart" vervangen door het woord "parkeerkaart".

 

Voorstel 2: betaalbare parkeerkaarten:

 

Aan artikel 2 van het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart dienen derhalve de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

 

A. In het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid wordt het woord "bewonerskaart" telkens vervangen door het woord "parkeerkaart";

 

B. In het eerste lid wordt "100 euro" vervangen door "25 euro" en worden tussen de woorden "woonachtig" en "op plaatsen" de woorden "of gevestigd" ingevoegd;

 

C. In het tweede lid worden tussen de woorden "woonachtig" en "op plaatsen" de woorden "of gevestigd" ingevoegd.

 

Voorstel 3: parkeerkaart voor zorgverstrekkers

 

Er wordt voorgesteld in het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart een artikel 2/1 in te voeren, luidende:

"Artikel 2/1. – Er wordt een retributie van 25 euro geheven op de aflevering van een parkeerkaart aan professionele medische zorgverstrekkers aan huis die werkzaam zijn op het grondgebied van Ninove, hierna 'parkeerkaart voor zorgverstrekkers' genoemd. 

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt steeds schriftelijk aangevraagd en uitgereikt bij de concessionaris. Bij de aanvraag wordt een bewijs gevoegd dat de aanvrager zorgverstrekker aan huis is.

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers is één jaar geldig. Zij moet ingeleverd worden bij de concessionaris bij stopzetting van de uitoefening van het beroep.

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt worden tijdens de uitoefening van het beroep en verleent een vrijstelling van retributie voor de eerste 60 minuten op plaatsen met parkeermeters- of automaten. In geval van misbruik kan de concessionaris overgaan tot intrekking van de parkeerkaart.

 

Om recht te hebben op de vrijstelling van retributie wordt de parkeerkaart voor zorgverstrekkers samen met de op het uur van aankomst ingestelde parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst. Na het verstrijken van de vrijgestelde 60 minuten gelden de voorwaarden zoals gesteld in het retributiereglement voor het parkeren van zekere straten in de stad."

 

Beslist,

 

met 10 ja-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

18 nee-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1: voorstel 1 wordt niet goedgekeurd.

 

Beslist,

 

met 10 ja-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

18 nee-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 2: voorstel 2 wordt niet goedgekeurd

 

Beslist,

 

met 10 ja-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

18 nee-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 3: voorstel 3 wordt niet goedgekeurd.