GR20130620 punt AP7: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de burgemeester, de heer Michel Casteur, over de stand van zaken van het camera-dossier

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Het cameradossier sleept nu al jaren aan, en het wordt hoog tijd dat het stadsbestuur duidelijkheid verschaft over de uitwerking ervan.

 

Ik had aan ook graag volgende vragen gesteld :

 

1. Waarom werden de werkzaamheden van de werkgroep stopgezet?

 

2. Wat is het lot van de werkgroep –camera's? Werd deze werkgroep opgeheven? Op welke manier wordt de oppositie betrokken bij de werkzaamheden?

 

3. In de bewuste werkgroep werden de locaties vastgelegd waar er camera's zouden worden ingepland. Wordt aan deze locaties vastgehouden?  Zo neen, wat is de reden hiervoor?

 

4. Wat is de budgettaire enveloppe die voorzien wordt voor de realisatie van het camera-dossier?

 

5. Zal er in fasen gewerkt worden mbt de realisatie? Zo ja, welke locaties worden prioritair aangepakt?"