GR20130620 punt AP11: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van personeel, de heer Paul De Schepper, betreffende de openverklaring van een statutaire functie van administratief medewerker op de personeelsdienst via interne mobiliteit

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Het schepencollege heeft een statutaire functie van administratief medewerker personeelsdienst open verklaard.  Deze functie is te begeven door interne personeelsmobiliteit.

 

Wat is de reden waarom deze functie wordt ingevuld via interne mobiliteit?"