GR20130620 punt 9: Secretariaat - Zorginnovatiecluster - aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger - bekrachtiging collegebesluit van 11 juni 2013

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de e-mail van 4 juni 2013 van Zorginnovatiecluster voor de algemene vergadering van 17 juni 2013;

 

Overwegende dat deze uitnodiging te laat kwam om nog geagendeerd te worden op de gemeenteraad van mei;

 

Gelet op het besluit van 11 juni 2013 van het college van burgemeester en schepenen waarbij de heer Lieven Meert werd aangesteld als afgevaardigde van de stad voor de algemene vergadering van 17 juni 2013;

 

Gelet op het besluit van 11 juni 2013 van het college van burgemeester en schepenen waarbij de heer Paul De Schepper werd aangesteld als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat deze beslissing moet bekrachtigd worden door de gemeenteraad;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal ja-stemmen: 17

Aantal nee-stemmen: 10

Aantal onthoudingen: 4

 

Beslist,

 

met 17 ja-stemmen

10 nee-stemmen

4 onthoudingen

 

Artikel 1

 

De aanstelling van de heer Lieven Meert bij collegebesluit van 11 juni 2013 als afgevaardigde wordt bekrachtigd.

 

Artikel 2

 

De aanstelling van de heer Paul De Schepper bij collegebesluit van 11 juni 2013 als plaatsvervanger wordt bekrachtigd.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing zal gestuurd worden naar Zorginnovatiecluster vzw, Keizersplein 42 9300 Aalst.