GR20130620 punt 7: Secretariaat - Fingem - aanduiding van twee plaatsvervangers - jaarvergadering

De raad

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de jaarvergadering van Fingem op donderdag 27 juni 2013 om 12 uur in Congrescentrum De Montil Moortelstraat 8 te 1790 Affligem;

 

Overwegende dat gemeenten met meer dan 30.000 inwoners (Aalst, Beveren, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove en Sint-Niklaas) een bijkomende vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) mogen aanduiden;

 

Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 11 maart 2013 de heer Lieven Meert en de heer Octaaf Van Ongeval werden aangesteld als plaatsvervanger voor de algemene vergadering op donderdag 21 maart 2013;

 

Overwegende dat de heer Lieven Meert en de heer Octaaf Van Ongeval terug kunnen aangesteld worden;

 

Gelet op de mail van Fingem waarbij de aanduiding van de plaatsvervanger voor deze algemene vergadering, conform het aangepast decreet op de intergemeentelijke samenwerking, in Fingem mag gebeuren voor de bestuursperiode 2013-2018;

 

Gelet op art. 8 van het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

1e Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Lieven Meert: 17

Aantal nee-stemmen: 10

Aantal onthoudingen: 4

 

Overwegende dat de heer Lieven Meert de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

2e Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Octaaf Van Ongeval: 17

Aantal nee-stemmen: 10

Aantal onthoudingen: 4

 

Overwegende dat de heer Octaaf Van Ongeval de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

met 17 ja-stemmen

10 nee-stemmen

4 onthoudingen

 

Artikel 1

 

De heer Lieven Meert en de heer Octaaf Van Ongeval worden aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de jaarvergadering van Fingem.

 

Artikel 2

 

Deze aanduiding geldt voor de bestuursperiode 2013-2018.

 

Artikel 3

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Fingem, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.