GR20130620 punt 25: Financiële dienst - jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2012 - voorlopige sluiting

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de door de financieel beheerder voorgelegde jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2012;

 

Gelet op de verklarende nota's bij deze jaarrekening;

 

Overwegende dat de jaarrekening werd onderzocht en besproken in de gemeenteraadscommissie;

 

Overwegende dat de synthesetabel van de budgetrekening 2012 volgend resultaat geeft:

 

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

1

vastgestelde rechten ten voordele van de gemeente

 

-  onverhaalbare en oninvorderbare bedragen

47.843.862,07

 

 

 

5.951,85

9.575.792,76

 

 

 

 0,00

 

= netto vastgestelde rechten

-  vastgelegde uitgaven

47.837.910,22

42.107.153,99

9.575.792,76

20.446.665,19

 

= budgetresultaat

positief

negatief

 

5.730.756,23

 

 

10.870.872,43

2

vastgelegde uitgaven

 

-  aanrekeningen

42.107.153,99

 

41.048.238,13

20.446.665,19

 

10.217.584,87

 

naar het volgende dj. over te dragen vastleggingen

 

1.058.915,86

 

10.229.080,32

3

netto vastgestelde rechten

 

- aanrekeningen

47.837.910,22

 

- 41.048.238,13

9.575.792,76

 

10.217.584,87

 

= boekhoudkundig resultaat

positief

negatief

 

6.789.672,09

 

 

-641.792,11

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31 december 2012 er als volgt uitziet:

 

nadelig exploitatieresultaat

47.525,00

batig uitzonderlijk resultaat

1.562.376,00

batig resultaat van het boekjaar

1.514.851,00

 

Beslist,

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

8 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

 

De dienstjaarrekening 2012 wordt voorlopig gesloten.

 

Artikel 2

 

Afschrift van dit besluit zal samen met de rekening en het verslag voor goedkeuring worden toegestuurd aan de provinciegouverneur.