GR20130620 punt 20: Verkeer - samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering functionele fietsroutenetwerken

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen de ambitie heeft om dé fiets- en wielerprovincie te worden;

 

Overwegende dat het realiseren van kwalitatieve fietsinfrastructuur hierbij één van de essentiële onderdelen vormt;

 

Overwegende dat zij dit tracht te realiseren onder andere via de plaatsing van functionele wegwijzers voor de fietsers in de Oost-Vlaamse gemeenten;

 

Overwegende dat de provincie instaat voor de opmaak van het ontwerp, aanbesteding, gunning, uitvoering, toezicht en oplevering van de te plaatsen bewegwijzering;

 

Overwegende dat de gemeente de provincie bijstaat bij de opmaak van het ontwerp, dit ontwerp goedkeurt en er zich toe verbindt om de bewegwijzering in het gemeentelijk patrimonium over te nemen na oplevering;

 

Overwegende dat de overname van de bewegwijzering voor de stad volledig gratis is;

 

Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen dit project wenst te realiseren tijdens de bestuursperiode 2013-2018;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de stad hierop intekent, omdat Ninove toch enkele fietsroutes telt en de wielersport hoog in het vaandel voert;

 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering van functionele fietsroutenetwerken;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De Stad Ninove tekent in op de oproep van de provincie om een gebiedsdekkende bewegwijzering voor fietsers te voorzien.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering van functionele fietsroutenetwerken tussen de stad en de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om voornoemde samenwerkingsovereenkomst te onderschrijven.