GR20130327 punt 7: Secretariaat - Cevi VZW, Centrum voor Informatica - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger en kandidaat-bestuurder

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brieven van 29 oktober 2012 en 18 februari 2013 van vzw Cevi, Centrum voor Informatica;

 

Overwegende dat de vzw Cevi vraagt om een persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen die Cevi vzw zal organiseren;

 

Overwegende dat het past, voor de duur van deze bestuursperiode, een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te stellen;

 

Overwegende dat de stad Ninove kan overwegen om zich kandidaat te stellen voor een mandaat in de raad van bestuur van de vzw Cevi;

 

Gelet op de kandidatuur van Kris Laroy en Marc Plancke als vertegenwoordiger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Kris Laroy: 19;

Aantal stemmen op naam van Marc Plancke: /;

 

Overwegende dat de heer Kris Laroy de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Koen Clottemans als plaatsvervanger;

 

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Koen Clottemans: 19;

 

Overwegende dat de heer Koen Clottemans de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Wouter Vande Winkel als kandidaat-bestuurder;

 

Kandidaat-bestuurder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Wouter Vande Winkel: 19;

 

Overwegende dat de heer Wouter Vande Winkel de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De heer Kris Laroy wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij de vzw Cevi.

 

Artikel 2

De heer Koen Clottemans wordt aangesteld als plaatsvervanger bij de vzw Cevi.

 

Artikel 3

De heer Wouter Vande Winkel wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij de vzw Cevi.

 

Artikel 4

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de vzw Cevi Bisdomplein 3 te 9000 Gent.