GR20130327 punt 6: Secretariaat - ERSV Oost-Vlaanderen Vzw - Aanduiding vertegenwoordiger

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende de algemene vergadering van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat Ninove lid is van de algemene vergadering van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat het past, voor de duur van deze bestuursperiode, een vertegenwoordiger aan te stellen;

 

Overwegende dat de vertegenwoordiger moet zetelen in de gemeenteraad en lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de kandidatuur van Tania De Jonge en Michel Carels;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Tania De Jpnge: 19;

Aantal stemmen op naam van Michel Carels: /;

 

Overwegende dat mevrouw Tania De Jonge de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Tania De Jonge wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij de vzw ERSV Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 2

 

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de provincie Oost-Vlaanderen, vzw ERSV Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.