GR20130327 punt 5: Secretariaat - Provinciale brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw - aanduiding van een vertegenwoordiger

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad een afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw provinciale brandweerschool van Oost-Vlaanderen moet aanduiden;

 

Gelet op de kandidatuur van Michel Casteur en Gerd Rassaerts;

 

Gaat over tot de geheime stemming:

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van: Michel Casteur: 19;

Aantal stemmen op naam van Gerd Rassaerts: /;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De heer Michel Casteur wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw provinciale brandweerschool van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 2

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de vzw provinciale brandweerschool van Oost-Vlaanderen Sprendonkstraat 5 te 9042 Gent-Desteldonk.