GR20130327 punt 4: Secretariaat - Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ninove - Aanduiding vertegenwoordiging (6)

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 25 februari 2013 van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ninove voor de aanduiding van de vertegenwoordiging door de nieuwe gemeenteraad, rekening houdend met de proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid van de vernieuwde raad;

 

Overwegende dat aan de stad gevraagd wordt zes vertegenwoordigers aan te duiden en zij niet noodzakelijk deel moeten uitmaken van de gemeenteraad;

 

Gelet op de volgende kandidaturen:

-          Robby Ricour;

-          Dirk Vanderpoorten;

-          Henri Glazemakers;

-          Kelly Goelens;

-          Jordy De Dobbeleer;

-          Daniel De Moor;

-          Veerle Vanderpoorten;

 

Gelet op het voorstel om de eerste zes kandidaten aan te duiden;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal ja-stemmen: 19

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De vertegenwoordiging van de stad in het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap bestaat uit:

- Robby Ricour;

- Dirk Vanderpoorten;

- Henri Glazemakers;

- Kelly Goelens;

- Jordy De Dobbeleer;

- Daniel De Moor.

 

Artikel 2

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Ninove.