GR20130327 punt 3: Secretariaat - Toerisme Scheldeland vzw - Aanduiding van een kandidaat-beheerder, een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 8 januari 2013 van Toerisme Scheldeland vzw voor de invulling van de mandaten;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Toerisme Scheldeland vzw;

 

Overwegende dat de stad een vertegenwoordiger en plaatsvervanger moet aanduiden voor in de algemene vergadering van Toerisme Scheldeland vzw;

 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de stad Ninove zich kandidaat kan stellen voor de functie van bestuurder in de raad van bestuur van Toerisme Scheldeland vzw;

 

Gelet op de kandidatuur van Danny De Saedeleer en Femke D'hondt, als vertegenwoordiger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Vertegenwoordiger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Danny De Saedeleer : 19;

Aantal stemmen op naam van Femke D'hondt : /

 

Overwegende dat Danny De Saedeleer de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Gelet op de kandidatuur van Michel Casteur als plaatsvervanger;

 

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Michel Casteur: 19;

 

Overwegende dat Michel Casteur de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Gelet op de kandidatuur van Michel Casteur als kandidaat-beheerder;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Michel Casteur: 19;

 

Overwegende dat Michel Casteur de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De heer Danny De Saedeleer wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering bij Toerisme Scheldeland vzw.

 

Artikel 2

 

De heer Michel Casteur wordt aangesteld als plaatsvervanger voor de algemene vergadering bij Toerisme Scheldeland vzw.

 

Artikel 3

 

De heer Michel Casteur wordt voorgedragen als kandidaat-beheerder.

 

Artikel 4

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan Toerisme Scheldeland vzw Hemelstraat 133A te 9200 Dendermonde.