GR20130327 punt 20: Secretariaat - NV Uw Eigen Huis der Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat er voor de NV Uw Eigen Huis der Vlaanderen een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid moet worden in de algemene vergadering;

 

Overwegende dat het past voor de duur van deze bestuursperiode deze aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Michel Casteur en Ilse Malfroot als afgevaardigde;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Michel Casteur: 19

Aantal stemmen op naam van Ilse Malfroot: /

 

Overwegende dat de heer Michel Casteur de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Marc Torrekens als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Marc Torrekens: 19

 

Overwegende dat de heer Marc Torrekens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De heer Michel Casteur wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij NV Uw Eigen Huis der Vlaanderen.

 

Artikel 2

 

De heer Marc Torrekens wordt aangesteld als plaatsvervanger bij NV Uw Eigen Huis der Vlaanderen.

 

Artikel 3

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan NV Uw Eigen Huis der Vlaanderen.