GR20130327 punt 2: Secretariaat - gemeenteraadscommissies - samenstelling

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd door het decreet van 29 juni 2012, inzonderheid op artikel 40;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2009, inzonderheid de artikelen 31, 32, 33 en 34;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2013 houdende goedkeuring van de inhoudelijke invulling van de gemeenteraadscommissies, verdeling van de mandaten over de fracties en vaststelling van het tijdstip van de vergaderingen;

 

Gelet op de ingediende voordrachten;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Enig artikel

 

De gemeenteraadscommissies worden samengesteld als volgt:

 

Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie)

-          Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-          Jannick Violon (Open VLD)

-          Ivan Vonck (Open VLD)

-          Ilse Malfroot (Forza Ninove)

-          Stania Van Loo (Forza Ninove)

-          Femke D'hondt (Forza Ninove)

-          Rudy Corijn (N-VA)

-          Kurt Van Den Driessche (N-VA)

-          Ferdi De Ville (Sp.a-Groen)

-          Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-          Octaaf Van Ongeval (CD&V)

 

Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport)

-          Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-          Jannick Violon (Open VLD)

-          Ivan Vonck (Open VLD)

-          Ilse Malfroot (Forza Ninove)

-          Stania Van Loo (Forza Ninove)

-          Femke D'hondt (Forza Ninove)

-          Maria Keymolen (N-VA)

-          Joost Arents (N-VA)

-          Ferdi De Ville (Sp.a-Groen)

-          Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)

-          Octaaf Van Ongeval (CD&V)

 

Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken

-          Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-          Alain Triest (Open VLD)

-          Corinne Vanbelle (Open VLD)

-          Michel Carels (Forza Ninove)

-          Marc Plancke (Forza Ninove)

-          Gerd Rassaerts (Forza Ninove)

-          Rudy Corijn (N-VA)

-          Joost Arents (N-VA)

-          Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen)

-          Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-          Freddy Van Eeckhout (CD&V)

 

Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening)

-          Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-          Alain Triest (Open VLD)

-          Corinne Vanbelle (Open VLD)

-          Werner Somers (Forza Ninove)

-          Michel Carels (Forza Ninove)

-          Veerle Vanderpoorten (Forza Ninove)

-          Maria Keymolen (N-VA)

-          Kurt Van Den Driessche (N-VA)

-          Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)

-          Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-          Freddy Van Eeckhout (CD&V)