GR20130327 punt 18: Secretariaat - Inburgering Oost-Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 9 januari 2013 van Inburgering Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat Inburgering Oost-Vlaanderen vraagt om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering en de raad van bestuur;

 

Overwegende dat het past voor de duur van deze bestuursperiode deze aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens en Gerd Rassaerts als vertegenwoordiger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde in de algemene vergadering:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Junior Frederick Walumona als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Junior Frederick Walumona: 19

 

Overwegende dat de heer Junior Frederick Walumona de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens als lid van de raad van bestuur;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde in de raad van bestuur:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Katie Coppens wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering bij Inburgering Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 2

 

De heer Junior Frederick Walumona wordt aangesteld als plaatsvervanger in de algemene vergadering bij Inburgering Oost-Vlaanderen.

 

Mevrouw Katie Coppens wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de raad van bestuur bij Inburgering Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 3

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan Inburgering Oost-Vlaanderen.