GR20130327 punt 17: Secretariaat - RATO VZW - Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 29 november 2012 van RATO VZW Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat RATO VZW Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vraagt om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de Algemene Vergadering;

 

Overwegende dat het past voor de duur van deze bestuursperiode deze aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens en Femke D'hondt als vertegenwoordiger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19

Aantal stemmen op naam van Femke D'hondt: /

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Wouter Vande Winkel als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Wouter Vande Winkel: 19;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Katie Coppens wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij RATO VZW Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 2

 

De heer Wouter Vande Winkel wordt aangesteld als plaatsvervanger bij

bij RATO VZW Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 3

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan RATO vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen.