GR20130327 punt 14: Secretariaat - Huis van het Nederlands vzw - Aanduiding afgevaardigden

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 17 december 2012 van de vzw Huis van het Nederlands;

 

Overwegende dat de vzw Huis van het Nederlands vraagt om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergaderingen die het Huis van het Nederlands vzw zal organiseren;

 

Overwegende dat de vzw Huis van het Nederlands vraagt of de stad een kandidaat wenst voor te dragen voor de raad van bestuur;

 

Overwegende dat het past deze voor de duur van deze bestuursperiode aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens en Michel Carels als afgevaardigde;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19;

Aantal stemmen op naam van Michel Carels: /

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Tim Caudron als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Tim Caudron: 19;

 

Overwegende dat de heer Tim Caudron de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens als bestuurder;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Kandidaat-bestuurder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19;

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Katie Coppens wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij vzw Huis van het Nederlands.

 

Artikel 2

 

De heer Tim Caudron wordt aangesteld als plaatsvervanger bij vzw Huis van het Nederlands.

 

Artikel 3

 

Mevrouw Katie Coppens wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij vzw Huis van het Nederlands.

 

Artikel 4

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan vzw Huis van het Nederlands Dendermondsesteenweg 16 9300 Aalst.